Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Private Tặng VIP 12 – Việt Hóa

Name Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Private Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Private is the most famous version in the Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Private series of publisher
Publisher
Genre Game Private
Version -
Mod Version
Update -
Get it On Google Play
Views 1.5K views
Android Android Game Private
( 89 ratings )
Price: $0
Download
Rate this post

– Vào game tặng VIP 7, online làm hoạt động lên luôn V12, tặng thần tướng Đại Kiều

– Tỷ lệ nạp 1:500, nạp đầu tiên nhận knb x2 lần, đăng nhập nhận thẻ nạp tệ mỗi ngày

– Quỹ TT tiêu 25k knb nhận tổng 500k knb

– Thẻ tuần 50k nhận ngày 2 thẻ 6 tệ, thẻ tháng 105k ngày nhận 15 tệ + 50 thể lực, thẻ chí tôn 240k ngày nhận 30 tệ + 100 thể lực

– Gói Cao Cấp Chiến Lệnh 940k nhận tổng 268 tệ + Tướng SSS tùy chọn (Tả Từ, Chu Du, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý) + rất nhiều VP VIP khác.

– Nạp liên tục 105k trong 5 ngày, nhận set Thương Vân Cam VIP.

– Nạp liên tục 450k trong 3 ngày nhận tướng VIP SS+ tùy chọn (Triệu Vân, Thái Sử Từ, Hạ Hầu Đôn, Đổng Trác, Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào Tháo, Viên Thiệu)

– Nạp đầu nhận phiếu giảm giá:

+ Nạp 20k tệ giảm 10k còn 10k tệ

+ Nạp 10k tệ giảm 5k tệ còn 5k tệ

+ Nạp 5k tệ giảm 2k5 tệ còn 2k5 tệ

+ Nạp 2k tệ giảm 1k tệ còn 1k tệ

+ Nạp 1k tệ giảm 500 tệ còn 500 tệ

+ Nạp 500 tệ giảm 250 tệ còn 250 tệ.

– Các code trong game: MJ9999 MJ7777 MJ6666 MJ5555 MJ3333 MJ3546

– Đăng nhập nhận sll knb free + VP mỗi ngày

Các bước để chơi game trên IOS
1. Tải & cài đặt App bên dưới (đã cài thì bỏ qua)
2. Sau khi cài đặt App, tìm tên game (bấm vào tên tự copy)
Các máy đã jaibreak có thể tải luôn file .ipa (nếu có)

Cách Đăng Ký Tài Khoản:  Đăng Ký


Download Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Private Tặng VIP 12 – Việt Hóa

Download

You are now ready to download Thiếu Niên Danh Tướng 3Q Private for free. Here are some notes:

  • Please check our installation guide.
  • Để kiểm tra CPU và GPU của thiết bị Android của bạn, hãy sử dụng ứng dụng CPU-Z
Rate this post

Recommended for you

Maybe You'll Like

Comments