• Xin chào Khách, hiện tại group 29.000 thành viên của chúng mình đã bị Facebook xóa. Mình có thành lập group khác rất mong các bạn tham gia để chung tay với mình phát triển một cộng động lớn hơn nữa.
    Mình cảm ơn các bạn đã đọc.
    Tham gia group facebook: Tham Gia

TT FACEBOOK HOW TO SECURE MY FACEBOOK ACCOUNT FROM HACKERS | MẸO BẢO VỆ TÀI KHOẢN CỦA BẠN KHỎI h.a.c.k FACEBOOK

Lucifer

Member
USD
0.4
1617090219256.png

Mấy nay dạo quanh diễn đàn, thấy một vài bạn báo về mất tài khoản Facebook. Nay mình viết một vài mẹo để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những kẻ lừa đảo, tấn công tài khoản facebook của bạn.

Firstly, Your password should be hard to guess but easy to remember.
Đầu tiên, bạn cần chọn mật khẩu của bạn khó đoán nhưng dễ nhớ như sau:

For example:
Your name + birthdayu + 3 your identity + 1 or 2 text sympol on keyboard.

Tên bạn + ngày tháng năm sinh + 3 số đầu CCCD (hoặc 3 số cuối) + kí tự đặc biệt trên bàn phím ( như: ! @ # $ % ^ & *)

VD: bạn là Trâm, birthday: 21/03/1997. CCCD: 212607780 + 1 kí tự đặc biệt. Bạn có thể làm một cái mật khẩu như sau:
tram+1997+212+!@ =tram1997212!@
tram+2103+212+!@=tram2103212!@
tram+@!)# (kí tự đặc biệt của 2103) + 212 = tram@!)#212

Secondly, You should hide your email and phone number. Because your information is attacked by other people. Follow me to secure your account.
Kế tiếp, địa chỉ email + số điện thoại, bạn cần ĐỂ ẨN. Bởi vì các hacker dễ dàng tấn công từ đó, thu thập thông tin của bạn để h.a.c.k tài khoản. Sau đây là cách ẩn đi.

1- Login to your account and access your "about"
Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và truy cập trang Giới thiệu của bạn .

2- On the left column, click "Contact and basic info"
Trong cột bên trái, nhấp vào Liên hệ và Thông tin cơ bản .

3 - Moving the mouse to "Email" and "phone", then click the button icon lock and change "only me"
Di chuột qua trường Email và số điện thoại , sau đó nhấp vào nút Chỉnh sửa sau khi bật lên.

Last but not least, You should turn on two-factor authentication.
Cuối cùng, bật bảo mật xác thực 2 yếu tố khi đăng nhập nơi khác.

1 – Log in to your Facebook account (if you aren’t logged in already).
Đăng nhập vào tài khoản của bạn

2 – Click the down arrow located in the vicinity of the top-right corner of the Facebook Window.
Nhấp vào mũi tên xuống ở gần góc trên cùng bên phải của Cửa sổ Facebook.

3 – Click Settings & Privacy.

Nhấn vào Cài đặt và Bảo mật

4 – Click Settings.
Chọn Cài đặt

5 – In the far left-hand column, click Security and login.
Ở cột ngoài cùng bên trái, nhấp vào Bảo mật và đăng nhập.

6 – Scroll down and click the Edit button located on the right-hand side of the Use Two-Factor Authentication line and then follow the instructions from there.

Cuộn xuống dưới và nhấp vào nút Chỉnh sửa nằm ở phía bên phải của dòng "Sử dụng Xác thực Hai yếu tố" và sau đó làm theo hướng dẫn từ đó.
 
Top