• Xin chào Khách, hiện tại group 29.000 thành viên của chúng mình đã bị Facebook xóa. Mình có thành lập group khác rất mong các bạn tham gia để chung tay với mình phát triển một cộng động lớn hơn nữa.
    Mình cảm ơn các bạn đã đọc.
    Tham gia group facebook: Tham Gia

TIPS ĐIỆN THOẠI Hướng Dẫn Add Toast Cho Apps & Games Trên Android

Trần Minh Huynh

Học,Học Nữa,Học Mãi
Thành viên BQT
MODER
USD
0.0
Screenshot_20210520-120015_Kernel Adiutor.jpg
Toast 1 Cụm Từ Không Quá Xa Lạ Gì Với Một Moder,Việc Thêm 1 Toast Vào Ứng Dụng Hay Trò Chơi Là Rất Cần Thiết Vì Nó Có Thể Giúp Người Sử Dụng Biết Đến Website Của Ứng Dụng Này Trò Chơi Kia,Toast Thường Dùng Để Giới Thiệu Hay Là 1 Thông Báo Hoặc Là Cảnh Báo Trong Ứng Dụng Và Trò Chơi.

Việc Thêm Toast Bằng Máy Tính (PC) Không Còn Xa Lạ,Nhưng Trên Android Có Vẻ Nó Khá Là Giới Hạn Về Các Bài Viết Về Thêm Toast Và Nó Không Đầy Đủ.

Nay Mình Xin Chia Sẻ Các Bạn Cách Thêm Toast Vào Ứng Dụng Và Trò Chơi Mà Các Bạn Muốn Sau Khi Mod Hoặc Tùy Mục Đích Khác.!

Lưu Ý & Yêu Cầu:
-Cài Đặt Apk Editor Pro (Link Cuối Bài Viết)
-Là Người Mới Tập Thêm Toast,Hãy Thử Thêm Toast Với Những Ứng Dụng Dễ,Ở Đây Mình Chọn Kernel Auditor Làm Bài Viết Này
-Bài Viết Này Là Tham Khảo,Nó Không Hoạt Động Hết Tất Cả Mọi Ứng Dụng Và Trò Chơi
-Niếu Recompile Lỗi Có Nghĩa Bạn Chèn Mã Sai Cũng Có Thể Nó Không Thể Chạy Trên Ứng Dụng Hoặc Trò Chơi Đó

BẮT ĐẦU:
B1:MỞ APK EDITOR PRO VÀ CHỌN ĐẾN ỨNG DỤNG HOẶC TRÒ CHƠI CẦN SỬA,MÌNH CHỌN KERNEL AUDIUTOR ẤN GIỮ NÓ VÀ CHỌN (CHỈNH SỬA CHUYÊN SÂU -> GIẢI TOÀN BỘ MÃ -> DEX-SMALI)


Các Bạn Mở File AndroidManifest.xml Tìm Dòng Mã Như Dưới.

<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
<category android:name="android.intent.category.LEANBACK_LAUNCHER" />
</intent-filter>
<meta-data android:name="android.app.shortcuts" android:resource="@xml/shortcuts" />
</activity>
<activity android:name="com.grarak.kerneladiutor.activities.MainActivity" />

Các Bạn Chú Ý Dòng Mã:

<activity android:name="com.grarak.kerneladiutor.activities.MainActivity" />

Mình Tìm Tới Nó Trong Mục Smali->com->grarak->kerneladiutor->activities->MainActivity.smali

Screenshot_20210520-115131_APK Editor Pro.jpg

Mình Mở Nó Và Tìm Mã Như Sau:

.method protected onCreate

Và Có Kết Quả Như Dưới Hình:

Screenshot_20210520-115307_APK Editor Pro.jpg

Mình Sẽ Dán Đoạn Mã Này Dưới Dòng (. register 5)

const/4 v0, 0x1

const-string v1, "Thông Báo Muốn Hiển Thị Ở Đây (vnmod.fun)"

invoke-static {p0, v1, v0},

Landroid/widget/Toast;->makeText(Landroid/content/Context;Ljava/lang/CharSequence;I)Landroid/widget/Toast;
move-result-object v0
invoke-virtual {v0}, Landroid/widget/Toast;->show()V

Screenshot_20210520-115703_APK Editor Pro.jpg
Niếu Không Có .registers 5 Thì Có Thể Nó Là .locals hãy dán dưới .locals

Ấn Saver Và Xây Dựng Lại
Gỡ Cài Đặt Và Cài Đặt Lại Ứng Dụng
Kết Quả Là 😳😊
Screenshot_20210520-120015_Kernel Adiutor.jpg

LINK DOWNLOAD APK EDITOR PRO:

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
 

Đính kèm

  • Toast.jpg
    Toast.jpg
    116.4 KB · Lượt xem: 58
Top